Read e-book online பாபா 2 (Tamil Edition) PDF

அத்தியாயம் - 11
11. ஸ்ரீ ஸாயீ மஹிமை வர்ணனை

ஒம் ஸ்ரீ விநாயகனே போற்றிõ ஸ்ரீ ஸரஸ்வதியே போற்றிõ
ஸ்ரீ குருமஹராஜனே போற்றிõ குலதேவதைக்கும் ஸ்ரீ ஸீதாராமச்சந்திரனுக்கும்
என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பூஜ்யகுரு ஸ்ரீஸாயிநாதனை
பக்தியுடன் சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகின்றேன்.

1 கதையை விட்ட இடத்தில் தொடர்வோம். பாபா ஒரு மரப்பலகையின்மீது உறங்கினார். அவர் ஏறியதையும் இறங்கியதையும் எவருமே கண்டதில்லை. அவருடைய வழிமுறைகள் புரிந்துகொள்ளமுடியாதவை என்னும் உண்மையே இதி­ருந்து வெளிப்படுகிறது.

2 ஹிந்துவோ, முஸ்லீமோ அவருக்கு இருவரும் சரிசமானம். நாம் இதுவரை சிர்டீயின் தெய்வமாகிய பாபாவின் வாழ்க்கைமுறைகளை மேலோட்டமாகப் பார்த்தோம்.

3 இப்பொழுது குருவைப்பற்றிய இனிமையான நிகழ்ச்சிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்போம். திடமான பக்தி பா(ஆஏஅ)வத்துடன் அதை ஸாயீயின் சரண கமலங்களில் ஸமர்ப்பணம் செய்வோம்.

4 இதைச் செய்வதால் நாம் பாபாவின் ஸகுண (குணங்களோடுகூடிய) உருவத்தை தியானித்தவர்களாவோம். இது ருத்ர1 ஏகாதசினி ஜபம் செய்வதற்கு சமானமாகும். இந்த அத்தியாயம் பஞ்சபூதங்களின்மேல் பாபாவுக்கு இருந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு நிரூபணமளித்து, பாபாவினுடைய மஹிமையை வெளிப்படுத்துகிறது.

5 இந்திரனும் அக்கினியும் வருணனும் பாபாவினுடைய சொல்லுக்கு எவ்விதம் கட்டுப்பட்டனர் என்பதை எடுத்தியம்புகிறேன். கதை கேட்பவர்களேõ கவனத்தை என்னிடம் திருப்புங்கள்.
....................

Show description

Read Online or Download பாபா 2 (Tamil Edition) PDF

Best angels books

Download e-book for kindle: Coveted by Shawntelle Madison

Occasionally WHAT YOU COVET IS most unlikely TO KEEP. For werewolf Natalya Stravinsky, the supernatural is not anything remarkable. What does seem unusual is that she's caught in her homeland of South Toms River, New Jersey, the outcast of her pack, promoting antiques to finicky magical creatures. stressed and improving from her break up with wonderful ex-boyfriend, Thorn, Nat unearths convenience in an strange position: her obsessively accumulated stash of vacation trinkets.

Read e-book online Disappearing Nightly (Esther Diamond Novel Book 1) PDF

Esther Diamond, a suffering actress in big apple, turns out destined to draw supernatural mayhem. while weird and wonderful magical disappearances disrupt indicates round the urban, Esther gets a mysterious caution to not pass on together with her off-Broadway express. eager to remain on level instead of hotel to ready tables, Esther turns to her new BFF, Dr.

Download e-book for iPad: Hotbloods 6: Allies by Bella Forrest

"I desired to take hold of the compass and run, however the pawnbroker used to be looking at me. .. "Continue Navan and Riley's exciting experience in Allies, the place friendships and relationships should be placed to the try. .. and the queens should be toward their prized elixir than ever ahead of. .. go back to Vysanthe - purchase now!

Download e-book for iPad: Deadly Passion (Heaven's Heart Series Book 1) by Amanda Pillar

Can assassins outwit one another to assert the last word prize? Dru is a blood-bound murderer, tied to Hell and her grasp for eternity — ok, now not ‘eternity’, however it certain sounds like it. She’s received a mild perspective challenge, a strict no-touching rule and claws…and she is familiar with the way to use them. She’s additionally keen to earn her freedom at any cost—even if that suggests stealing from an angel…Azrael is a fallen angel, as soon as a member of an elite unit in Heaven’s military.

Extra resources for பாபா 2 (Tamil Edition)

Sample text

Download PDF sample

பாபா 2 (Tamil Edition)


by Steven
4.4

Rated 4.22 of 5 – based on 26 votes